Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Okumaya devam et “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yönetmeliği”