Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Okumaya devam et “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yönetmeliği”

Eticaret Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Bilinmesi Gerekenler

Mesafeli Sözleşme Kavramı

Mesafeli sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06/03/2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te;

“Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. Okumaya devam et “Eticaret Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Bilinmesi Gerekenler”